De impact van empathie voor organisaties

Ervaringen


Strategietraject landelijke advies- en klachtenorganisatie
Hoe zorgen we dat we klaar zijn voor de toekomst? Hoe creëren we een sterke 'wij', zeker nu medewerkers ontevreden zijn over de mate waarin ze invloed kunnen uitoefenen? Met deze vragen kwam het managementteam (MT) bij Empathiefactor.
Wat we gedaan hebben: gesprekken met het MT, een quick scan onder de 60 medewerkers, een teamsessie en een plenaire dag voor alle medewerkers.
De uitkomst: een gezamenlijk gecreërde en gedeelde realiteit over de toekomst. Wat is onze identiteit, ons doel en onze richting. Dit fundament vormt nu het vertrekpunt voor verdere project- en uitvoeringsplannen.   

Strategietraject voor integrale gezondheidszorg
Hoe krijgen we onze visie en missie tot leven als bestuur? Zodat we daar een warm en trots gevoel bij krijgen?
Een stichting in de gezondheidszorg benaderde hiervoor Empathiefactor.

Uit onze quick scan bleek de onderlinge communicatie voor verbetering vatbaar. Evenals de structuur: wie is verantwoordelijk voor wat. Na onze strategiesessie had het bestuur de helderheid en het enthousiasme over wie ze is, waartoe ze op aard is en wat haar economisch motor drijft.

Copyright © 2014 Empathiefactor