De impact van empathie voor organisaties

Praktijkvoorbeelden

Werkprocessen

Een vrouwelijke medewerker deelde haar frustratie over het feit dat anderen een bepaald werkproces dat zij had opgezet niet naleefden. Haar collega’s begonnen suggesties aan te dragen om het probleem op te lossen, maar zij was zo gefocust op het uiten van haar pijn dat ze die voorstellen niet eens hoorde. Toen ik haar vroeg of ze vond dat er waardevolle suggesties bij zaten, antwoordde ze: ‘Welke suggesties?’ Daarop vroeg ik haar of ze gefrustreerd was omdat ze aan respect hechtte en het naleven van het door haar in het leven geroepen proces als een vorm van respect zag.
Ze antwoordde: ‘Ja … ja, dat is het. Ik wil respect. Ik werk hard om schema’s in elkaar te zetten en ik wil graag dat anderen dat proces dan ook respecteren.’ Nu ze had ervaren hoe het was om op deze nieuwe laag van haar behoeften te zijn beluisterd, zweeg ze even, haalde diep adem, gooide haar armen in de lucht en zei: ‘Laat die suggesties nu maar komen!’Het afdelingshoofd

Niet lang geleden leidde ik een online training over empathievol leiderschap en communicatievaardigheden voor executives en managers. Tussen de sessies in had ik de groep een oefening meegegeven. Ik had ze gevraagd precies bij te houden op welke momenten er prettige of onprettige gevoelens bij hen getriggerd werden en aan te geven welke waarneming de aanleiding was voor die gevoelens. Dan konden ze die gevoelens in verband brengen met vervulde of onvervulde behoeften.

Eén afdelingshoofd vertelde dat hij een doorbraak had gehad. Door zijn gevoelens en behoeften de hele werkdag nauwgezet bij te houden had hij op een nieuw niveau begrepen welke zaken hij kon beïnvloeden en welke zaken buiten zijn invloedssfeer lagen of uiteindelijk te veel moeite kostten om naar zijn hand te zetten. Zijn gevoel dat hij overweldigd was, had plaatsgemaakt voor een overzicht van specifieke acties waarvan hij nu inzag dat hij er controle en macht over had. Hij vertelde dat deze nieuwe helderheid hem had opgelucht en nieuwe energie had gegeven.Met toestemming van de uitgever overgenomen uit: Marie Miyashiro - De empathiefactor - Uitgeverij Business Contact
ISBN 978 90 470 0518 6 - www.businesscontact.nl
Dit boek is te koop in de Geweldloze Communicatie Webwinkel.

Copyright © 2014 Empathiefactor